............. အခ်ိန္ႏွင့္ ေခာတ္ေတြကို လြန္ဆန္ျပီး မရပ္တည္ႏိုင္ေသာ လူ႔ဘဝတြင္ အနာဂတ္ကို ဆင္ျခင္ဥာဏ္ႏွင့္ လွမ္းေျမာ္ျပီး ပစၥဳပၸန္ကာလကို အဖိုးတန္ေအာင္ လုပ္ေနရန္သာ လိုအပ္ေပသည္..........
မိတ္ေဆြ….. သင္တို႔ခ်စ္တဲ့ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္ေရာက္ရင္ ႏိူင္ငံအတြက္ ဘယ္ေလာက္အက်ိဳးျပဳၾကမလဲ….....

Sunday, 8 June 2008

click to comment

2 Comments:

Taungoo said...

ဒီအေၾကြေစ့ကိုေတာ့ မျမင္ဖူးေသးဖူး
၅၀ တန္ ၁၀၀ တန္ေတြထုတ္တုန္းကပဲ ထုတ္တာလားဗ်

MgThaJan said...

မျမင္ဖူးတဲ့ အေႀကြေစ့ကို ျမင္ဖူးခြင့္ရလို႕ ေက်းဇူးပါ :