............. အခ်ိန္ႏွင့္ ေခာတ္ေတြကို လြန္ဆန္ျပီး မရပ္တည္ႏိုင္ေသာ လူ႔ဘဝတြင္ အနာဂတ္ကို ဆင္ျခင္ဥာဏ္ႏွင့္ လွမ္းေျမာ္ျပီး ပစၥဳပၸန္ကာလကို အဖိုးတန္ေအာင္ လုပ္ေနရန္သာ လိုအပ္ေပသည္..........
မိတ္ေဆြ….. သင္တို႔ခ်စ္တဲ့ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္ေရာက္ရင္ ႏိူင္ငံအတြက္ ဘယ္ေလာက္အက်ိဳးျပဳၾကမလဲ….....

Friday, 6 June 2008

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္မွ ေငြေၾကးမ်ား..... (၃)

click to comment

click to comment

click to comment

click to comment

click to comment

click to comment

click to comment

click to comment

click to comment

1 Comment:

Tea said...

ဒီပိုစ့္ေလးကို ကၽြန္ေတာ့္အိမ္မွ စြယ္စံုဂ်ာနယ္ႏွင့္ တစ္ဆင့္ လခ့္ခ်ိတ္ေပးထားျပီး ဒီကိုညႊန္းထားပါသည္။ ပိုစ့္ေလးလည္း အရမ္းေကာင္းသလို ႏွစ္ျခိဳက္မိပါသည္။ ဂ်ာနယ္တြင္ မိတ္ဆက္ေပးထားပါသည္။ အစစအရာရာ အဆင္ေျပပါေစဗ်ာ။
Tea